سوالات متداول

قوانین ورودوخروج کشورهای مختلف متفاوت است، اما بهتراست حداقل 6ماه از اعتبار گذرنامه پیش‌از حرکت تور باقی مانده باشد , اعتبار مورد نیاز برای ورود به کشور ترکیه و آذربایجان 6 ماه میباشد.

بله، با مراجعه به اداره گذرنامه و دریافت پاسپورت موقت با ارائه ضمانت بازگشت سفر به خارج از کشور امکان‌پذیر است.

آژانس صرفا وظیفه تامین بلیط، ویزا و اقامت مسافر در کشور مقصد را برعهده دارد و عوارض خروج‌از کشور برعهده خود مسافر است.

درصورت بازماندن و نرسیدن به پرواز، اگر پرواز شما چارتر بوده باشد، هیچ مبلغی به‌شما بازگردانده نمی‌شود. اما درصورتی که پرواز سیستمی بوده باشد، مطابق قوانین پرواز مبلغی عودت داده خواهدشد.

سعی کنید موضوع را با مدیرتور یا آژانس مطرح نمایید. از شرایط پیش‌آمده درک متقابلی داشته باشید تا مشکل هرچه سریع‌تر بررسی و حل شود.

پکیج درواقع مجموعه‌ای از خدمات ازقبل طراحی شده‌ نظیر راهنمای تور و ترانسفر است که قابل رزرو هستند. اما در پرواز+هتل تنها آژانس مسئولیت پرواز و هتل را برعهده دارد.

پکیج درواقع مجموعه‌ای از خدمات ازقبل طراحی شده‌ نظیر راهنمای تور و ترانسفر است که قابل رزرو هستند. اما در پرواز+هتل تنها آژانس مسئولیت پرواز و هتل را برعهده دارد.

پکیج درواقع مجموعه‌ای از خدمات ازقبل طراحی شده‌ نظیر راهنمای تور و ترانسفر است که قابل رزرو هستند. اما در پرواز+هتل تنها آژانس مسئولیت پرواز و هتل را برعهده دارد.

پکیج درواقع مجموعه‌ای از خدمات ازقبل طراحی شده‌ نظیر راهنمای تور و ترانسفر است که قابل رزرو هستند. اما در پرواز+هتل تنها آژانس مسئولیت پرواز و هتل را برعهده دارد.

پکیج درواقع مجموعه‌ای از خدمات ازقبل طراحی شده‌ نظیر راهنمای تور و ترانسفر است که قابل رزرو هستند. اما در پرواز+هتل تنها آژانس مسئولیت پرواز و هتل را برعهده دارد.